Webinar: Redesign of development processes

17. 2. 2021 14:00 - 15:00 on-line ZOOM

Webinar addressed to team leaders, HR managers and all who are interested. Language: Czech

 

Redesign of development processes

The corporate world has changed and so have the conditions and needs for corporate education and personal development programs. How to set up a meaningful combination of online, offline and the concept of self-study process. Hybrid education, blended learning, eLearning, self-study a terminology that affects us all. Magdaléna Prunerová is a consultant, trainer and designer of education processes for multinational companies as well as start ups. She works on projects across Europe and US. She will share her last 12 months from projects in manufacturing, service and financial sector and presents steps that have prove themselves in practice.

 Language: Czech

Speaker: Magdaléna Prunerová

Individual and team coach, consultant, mediator, mentor and MgC Group partner. “The effective development of employees depends on the cooperation of the client and supplier. Needs analyses, their clear definition and selection of the suitable method are the first steps to successful change of mindset.”

 

Redesign vzdělávacích procesů

Firemní svět se změnil a změnily se i podmínky a potřeby pro firemní vzdělávání a programy osobního rozvoje. Jak nastavit smysluplnou kombinaci online a offline aktivit a koncepci samostudijního procesu. Hybridní vzdělávání, blended lerning, eLearning nebo samostudijní procesy – to je nová terminologie, která se dotkne nás všech. Magdaléna Prunerová je konzultantka, lektorka a designerka vzdělávacích procesů pro nadnárodní společnosti i startupy. Pracuje na projektech napříč Evropou i ve Spojených Státech. Nasdílí svou zkušenost z posledních 12 měsíců z projektů pro výrobní, servisní i finanční sektor a představí kroky, které se osvědčily v praxi.

 

Přednášející: Magdaléna Prunerová

Individuální a týmová koučka/konzultantka, trenérka, mediátorka, mentorka a jednateka MgC Group „Efektivní rozvoj zaměstnanců je závislý na součinnosti zadavatele a dodavatele. Analýza potřeb, jejich jasná definice a výběr vhodné metody jsou prvními kroky k úspěšné změně myšlení.“

General partner of the year 2021:

Fees

Members: FREE
Non-Members: FREE

Apply before
Feb 15, 2021

Register newsletter

Get to know about Nordic Chamber, our press releases and all news, straight to your inbox.