Webinář: Sociální sítě s malým rozpočtem

15. 10. 2020 10:00 - 11:30 on-line TEAMS

Přidejte se k nám na zajímavý webinář jak správně spravovat firemní sociální síť s malým rozpočtem

 

ÚVOD:

Říká se, že bez velkých investic do reklamy to na sociálních sítích už daleko nedotáhnete – co když to ale jde i bez velkých kampaní? Na tomto webináři se zaměříme na to, jak z firemní komunikace na sítích vymáčknout co nejvíce s co nejmenším úsilím. Pobavíme se i o novinkách a trendech, a hlavně o dobrých příkladech z praxe. Naučíme vás, jak tvořit obsah, aby sítě sloužily vám, a ne vy jim.

 

Lektorka Newtonmedia:

Klára Mouchová je social media manažerka se zkušenostmi s vedením profilů pro malé podniky a startupy, ale i korporace či akademickou sféru. Pracovala pro klienty, jako jsou SAZKA, Philips Česká republika, Nestlé, Lindt nebo Kofola.

 

Webinář proběhne v českém jazyce a otázkám bude věnován dostatečný prostor.

 

__________________

 

INTRODUCTION:

It is said that without a large investment in advertising you will not get far on social networks - but what if it works without large campaigns? In this webinar, we will focus on how to squeeze the most out of corporate communication on networks with the least effort. We will also talk about news and trends, and especially about good examples from practice. We will teach you how to create content so that networks serve you, not you.

 

Newtonmedia teacher:

Klára Mouchová is a social media manager with experience in managing profiles for small businesses and startups, as well as corporations and academics. She has worked for clients such as SAZKA, Philips Czech Republic, Nestlé, Lindt or Kofola.

 

The webinar will be held in the Czech language and sufficient space will be devoted to the questions.

 

General partner of the year 2022:

Fees

Members: FREE
Non-Members: FREE

Apply before
Oct 12, 2020

Register newsletter

Get to know about Nordic Chamber, our press releases and all news, straight to your inbox.