Press

Doporučení SP ČR na opatření pro pomoc firmám a ekonomice

Svaz průmyslu a dopravy ČR předložil vládě a jednotlivým ministerstvům souhrn dalších opatření na podporu firem během nynějšího nouzového stavu. Cílem Svazu je minimalizovat dopady nynější situace na podniky a jejich zaměstnance a zajistit, aby po skončení opatření proti šíření koronaviru, mohli podnikatelé a firmy co nejrychleji obnovit svou činnost.

- odkaz - 

 

BACK

Register newsletter

Get to know about Nordic Chamber, our press releases and all news, straight to your inbox.