Press

Dvě stě nových pracovních míst pro specialisty z oblasti financí a lidských zdrojů v závodě LEGO

Přibližně 200 specialistů v oblasti financí a administrativy lidský zdrojů bude v nejbližších dvou letech potřeba pro nové servisní centrum LEGO Group, které vznikne přímo při výrobním závodě LEGO ve středočeském Kladně. Jeho smyslem je vytvoření servisní jednotky, která bude podporou rychlému růstu celé LEGO Group.

Ke klientům nového centra budou patřit výrobní závody a prodejní kanceláře LEGO v regionu Evropy a Blízký východ a Afriku, v některých oblastech však zahrne i další regiony. Základním požadavkem na uchazeče o zaměstnání kromě odborných požadavků bude zpravidla angličtina, u některých pozic se navíc předpokládá znalost dalšího jazyka, např. němčiny, turečtiny, francouzštiny, španělštiny, portugalštiny nebo dánštiny.

Současná kapacita kancelářských prostor v kladenském LEGO areálu není pro nové centrum s 200 zaměstnanci dostačující. „V těchto týdnech projektujeme úpravy a přístavby našich stávajících budov, aby se všichni zaměstnanci mohli těšit z vysokého standardu pracovního prostředí a péče o zaměstnance, která je pro LEGO Group typická. Nové servisní centrum tak poskytne prvotřídní zázemí vznikajícímu mezinárodnímu týmu, ve kterém si každý zaměstnanec bude moci postavit svůj vlastní LEGO Příběh,“ říká Michael McNulty, generální ředitel kladenského závodu LEGO. K firemnímu zázemí patří například cvičení ve vlastním fitness nebo relaxace na střeše, a kostičky ke kreativnímu tvoření tu naleznete i v každé zasedací místnosti.

Nové kanceláře budou navrženy tak, aby napomáhaly spolupráci. Vytvořen bude pracovní prostor skládající se z flexibilních zón bez pevných pracovních míst anebo kanceláří pro manažery. Koncept „activity based working“ už byl úspěšné zaveden v LEGO centrálách v Londýně a v Singapuru.

Obdobná globální servisní centra financí a administrativy lidských zdrojů vzniknou v Singapuru a v mexickém Monterrey.

Kladenský závod společnosti LEGO v uplynulých letech rychle rostl především díky navyšování kapacity výroby. V současné době má 2 500 zaměstnanců.

Česká republika představuje pro LEGO Group významnou základnu. Kromě kladenského areálu zde sídlí také distribuční centrum v Jirnech a obchodní kancelář pro region střední v východní Evropy, Blízkého východu a Afriky v Praze.

 

BACK

Register newsletter

Get to know about Nordic Chamber, our press releases and all news, straight to your inbox.