Press

Ericsson a King’s College London společně představili 5G hmatovou robotickou chirurgii

Ericsson a vysoká škola King’s College London společně představili použití 5G sítě k hmatové robotické chirurgii na veletrhu 5G World 2016, který se konal ve dnech 29. až 30. června 2016 v Londýně v Anglii.

Jako příklad "dálkového ovládání a zákroku" v lékařském prostředí s pomocí 5G sítě byla představena sonda jako robotická náhražka biologického prstu, která poskytuje chirurgovi pocit hmatu v minimálně invazivní chirurgii. Sonda je schopna posílat přesnou lokalizaci tvrdé uzliny v měkké tkáni v reálném čase. Tento „robotický prst“ je také schopen identifikovat tkáně s rakovinou a vysílat informace zpět k chirurgovi hmatovou zpětnou vazbu s informací o tkáni. 

Návštěvníci stánku firmy Ericsson na londýnském veletrhu 5G World 2016 si mohli vyzkoušet 5G latenci během řízení pohybu robotického prstu s hmatovou rukavicí. Jakmile sonda během simulace detekovala tvrdou tkáň, tak vyslala hmatový signál zpět k uživateli, který zařízení ovládal. K dispozici byl také vizuální pohled prostřednictvím videa, který informoval o tom, co se děje díky blízkému pohledu na model měkkých tkání. To vše bylo řízeno prostřednictvím softwarově definované sítě, která byla nakonfigurována tak, aby poskytovala potřebnou kvalitu služeb v celém průběhu spojení (tzv. end to end), což je jeden ze základních konceptů 5G.

Valter D'Avino, ředitel společnosti Ericsson pro západní a střední Evropu řekl: "Díky této 5G demonstraci jsme mohli ukázat, do jaké míry je latence kritickou součástí toho co může 5G přinést, v tomto případě umožnění hmatu spolu s poskytnutím živého videa pro úspěšné zvládnutí operace na dálku."

Profesor Mischa Dohler, vedoucí centra pro telekomunikační výzkum v oddělení informatiky na vysoké škole King’s College London, k tomu dodal: "Díky tomu, že 5G umožní lepší minimálně invazivní chirurgický zákrok, se množství aplikací využívající tuto schopnost dramaticky zvýší s tím, že tyto zákroky nebudou geograficky omezené. Umožní to tak celosvětové mentorství a rozšíření možností diagnostiky a chirurgických zásahů."

 

BACK

Register newsletter

Get to know about Nordic Chamber, our press releases and all news, straight to your inbox.