Press

Ericsson, Orange a PSA Peugeot Citroën budou spolupracovat na vývoji 5G připojených vozů

Společnosti Ericsson (NASDAQ: ERIC), Orange a PSA Peugeot Citroën podepsaly partnerskou dohodu o realizaci pilotního projektu 5G technologií pro aplikaci v automobilovém průmyslu. Projekt připojených vozů s názvem "Směrem k 5G" si klade za cíl využít 4G a její technologickou evoluci k 5G. Dále řeší předpoklady pro využívání připojených vozů – jako například inteligentní dopravní systémy (ITS), zvýšení bezpečnosti na silnicích a podporu vzniku nových automobilových služeb.

Partnerství se zaměřuje na komunikaci mezi vozidly (V2V – vehicle-to-vehicle), dále na komunikaci vozidel s infrastrukturou (V2X – vehicle-to-infrastructure), ale i na technologie, které jsou potřebné pro nasazení inteligentních dopravních systémů a služeb pro připojená vozidla v reálném čase. Při prvních testech budou použity end-to-end systémy s architekturou na bázi technologie LTE s pozdějším přechodem na LTE-V a na 5G. 

První případy použití pro kooperativní ITS byly již definovány a v současnosti jsou testovány.

Patří mezi ně možnost sdílení obrázků mezi připojenými vozidly na silnici jako například možnost "vidět skrz" vozidlo jedoucí vepředu, a dále například upozornění na blížící se pohotovostní vozidlo (policie, hasiči atd.) v reálném čase. Další testování bude probíhat v roce 2017 jako součást této výzkumné iniciativy. 

"Směrem k 5G", iniciativa v oblasti připojených vozů, je pro všechny tři partnery významnou příležitostí ke spojení odborných znalostí v oblasti připojených vozů a možností společně čelit mnoha výzvám, které přinášejí nové mobilní služby a Internet věcí (IoT). 

Ericsson poskytuje rádiovou technologii a služby společně s distribuovanou a virtualizovanou řídící vrstvou sítě. 

Orange nabídne mobilní síť s přidruženým spektrem v testovací oblasti a palubní připojení. 

PSA Peugeot Citroën má v iniciativě na starosti definování požadavků případů použití v automobilovém odvětví, vestavěnou integrační architekturu, uživatelské zkušenosti a technické ověřování. 

Díky vzájemné spolupráci partneři definují a ověří komplexní předpoklady a požadavky na 5G infrastrukturu, která bude naplňovat potřeby průmyslu připojených vozů. Zároveň identifikují celý potenciál inovativních služeb a případů použití ve prospěch zlepšení bezpečnosti silničního provozu a lepší kvality služeb pro koncové uživatele. 

"Technologie 5G budou hrát klíčovou roli v dopravním systému budoucnosti. Ericsson přináší sítě, IT i specifická inovativní řešení pro automobilový průmysl. Spolu s klíčovými hráči jako PSA a Orange budeme schopni zajistit požadovanou úroveň ochrany a bezpečnosti a zároveň přispějeme k rozvoji udržitelné a inteligentní společnosti," dodala k spolupráci Charlotta Sund, viceprezidentka a ředitelka pro zákaznický průmysl ve společnosti Ericsson. 

"Připojené služby internetu věcí jsou klíčovým způsobem, jak zlepšit uživatelskou zkušenost našich zákazníků, kteří dnes požadují bezprecedentní úroveň komfortu a pohodlí, jakož i personalizované služby ve svých vozidlech," řekla Carla Gohin, viceprezidentka pro výzkum, inovace a pokročilé technologie ve společnosti PSA Peugeot Citroën.

"Připojená vozidla jsou spolu s domácnostmi, inteligentními městy (Smart Cities), elektronickým zdravotnictvím (eHealth) a průmyslem 4.0 součástí naší strategické vize pro Internet věcí (IoT). Výrobci vozidel očekávají, že budeme poskytovat připojení, která jsou například potřebná pro vzdálené řízení údržby nebo pro udržování aktuálnosti softwaru palubních systémů. V rámci spolupráce se společnostmi Ericsson a PSA Peugeot Citroën jsme spojili naši schopnost řídit vývoj 5G pro inovativní služby s perspektivou dostupnosti 5G do roku 2020," uvedla Mari-Noëlle Jégo-Laveissière, výkonná viceprezidentka pro inovace, marketing a technologie ve společnosti Orange.

 

BACK

Register newsletter

Get to know about Nordic Chamber, our press releases and all news, straight to your inbox.