Press

Ericsson přichází s revolucí v předpovědi počasí

Nejnovější vydání studie Ericsson Mobility Report se mimo jiné zabývá i tématem počasí, klimatických změn a především pak tím, jakým způsobem mohou systémy mobilních sítí přispět k analýze a shromažďování informací o počasí.

Společnost Ericsson proto na tomto poli odstartovala pilotní studii s názvem ”Mikropočasí”, která ukazuje, jak přesně a kvalitně můžeme díky použití mikrovln počasí monitorovat a předpovídat. Především jde potom o měření srážek s větší přesností, než je tomu u dosud používaných metod.

Mikrovlnné spoje navíc najdeme téměř všude, kde se nacházejí mobilní základové stanice. Jedná se o mnohem větší pokrytí, než zajistí celkový počet meteorologických radarů a srážkoměrů. Tato metoda je navíc levnější a může být tedy použita i v oblastech, kde současné technologie nebyly aplikovány právě kvůli vysokým nákladům.

Každý z mikrovlnných spojů navíc působí zároveň jako mobilní širokopásmový vysílač a srážkoměr, který změří množství spadlých srážek. Využívá přitom přírodních zákonů, protože elektromagnetické vlny v pásmech 10- 100 GHz jsou citlivé na déšť a jejich signál je jím částečně oslabován. Tento fakt sice nemá vliv na celkový výkon, umožňuje ale přesný výpočet srážek - zejména v krátkém časovém intervalu (10 sekund a méně) a na malých vzdálenostech. Srážkoměry jsou sice velmi přesné, ale pro dostatečné pokrytí velkých ploch je vyžadováno velké množství měřidel. Meteorologické radary mohou naopak měřit na velkých plochách, jsou ale nepřesné v měřítku menším než 1 km.

Díky tomuto využití se světu odhalil významný potenciál pro zvýšení počtu pozorovacích míst a  zlepšování kvality meteorologických služeb, včetně prognózování změn počasí, krátkodobých předpovědí, povodňových varování nebo dalších hydrologických měření. Největší dopad těchto zařízení se očekává v rozvojových zemích a regionech, kde v současné době neexistují žádné dostupné způsoby měření.

  

O PROJEKTU MIKROPOČASÍ

Projekt ”Mikropočasí” odstartoval v roce 2015 a je společným počinem společností Ericsson, Hi3G Sweden a Švédského meteorologického a hydrologického institutu (Swedish Meteorological and Hydrological Institute = SMHI).

 

BACK

Register newsletter

Get to know about Nordic Chamber, our press releases and all news, straight to your inbox.