Press

H&P: MIMOŘÁDNÉ ZMĚNY INSOLVENČNÍHO ZÁKONA

(H&P) 

MIMOŘÁDNÉ MORATORIUM JAKO RYCHLÝ NÁSTROJ PRO OCHRANU ŽIVOTASCHOPNÉHO PODNIKATELE


Za zásadní považujeme zejména úpravu mimořádného moratoria, na jehož přípravě jsme se vedle dalších odborníků na insolvenční právo podíleli. Hlavní cíl mimořádného moratoria spočívá v dočasné ochraně jinak konkurenceschopných podniků v době mimořádné krize a umožnění překonat výpadek disponibilních prostředků prostřednictvím dočasného omezení realizace zajištění či zahájení vykonávacího řízení či exekuce. Má vytvořit jakýsi dýchací prostor a umožnit dlužníkovi větší komfort pro dojednání případné dohody s věřiteli. To je klíčové především po účinnosti občanského zákoníku, který značně zjednodušil postup při výkonu zajištění. Oproti standardnímu moratoriu není nicméně zakázáno započtení. Úprava zároveň s tím poskytuje i určitou ochranu věřitelům, když v dnešní době je více než kdy jindy každý dlužníkem i věřitelem.

- celý článek -

 

BACK

Register newsletter

Get to know about Nordic Chamber, our press releases and all news, straight to your inbox.