Press

H&P: Možnosti elektronizace právního jednání, obrana proti nepřiměřeným cenám a další

(H&P) Aktuální krizová situace a mimořádná opatření s ní související nám znemožňují řešit řadu záležitostí osobním jednáním, jak jsme byli dosud zvyklí. S kolegy jsme se proto v našem novém eFlashi rozhodli shrnout, které úkony je v současnosti možné provádět elektronicky, jak široké využití má elektronický podpis zejména při uzavírání smluv a jednání s úřady či zda je reálné, že se Vám podaří na dálku vyřídit pracovněprávní změnu. Naše kancelář dlouhodobě usiluje o to, aby české právo i rozhodovací praxe českých soudů uznaly liberalizaci elektronického právního jednání a jeho zrovnoprávnění s listinnou podobou dokumentů. Toto téma nabralo v čase pandemie významně na aktuálnosti.

- celý článek -

 

BACK

Register newsletter

Get to know about Nordic Chamber, our press releases and all news, straight to your inbox.