Press

Jak v bytě výrazně ušetřit na vytápění? Díky tepelným čerpadlům.

Využití tepelného čerpadla k vytápění a ohřevu vody snižuje energetickou náročnost nemovitosti, pomáhá k minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí a domácnost díky němu výrazně ušetří na provozních nákladech. V současnosti jím proto disponuje téměř každá desátá novostavba. Podle statistik Ministerstva pro místní rozvoj[1] je však průměrné stáří bytového fondu v České republice přes 50 let a charakterizují ho rozsáhlá panelová sídliště. Rovněž jejich obyvatelé však mohou začít šetřit rodinný rozpočet.  Podle měření společnosti NIBE  Energy Systems CZ, výhradního dodavatele kvalitních švédských tepelných čerpadel NIBE do České republiky a na Slovensko, může dosáhnout roční úspora nákladů na bytovou jednotku v panelovém domě až 80 %. 

Do staršího bytového domu se dají instalovat všechny typy tepelných čerpadel. Nejčastěji se pro vytápění a ohřev vody využívají zařízení systému vzduch-voda, která odebírají tepelnou energii z venkovního vzduchu. Lze je totiž umístit prakticky kamkoli do exteriéru (včetně střechy) bez nutnosti realizace zemních vrtů nebo pokládky kolektorů. Před samotnou instalací však odborníci doporučují provést zateplení rekonstruovaného objektu, aby vznikaly co nejnižší tepelné ztráty a klesla tak i potřebná teplota topné vody (k hranici 55 – 60 0C). Neméně důležitá je také kontrolu stavu radiátorů, které by měly být dimenzovány na teplotu odpovídající efektivnímu provozu tepelného čerpadla.

„Tepelná čerpadla NIBE zajišťují při odborné instalaci a funkčním zapojení do topného systému výraznou úsporu energií nejen v rodinných domech, ale také v komerčních nemovitostech, školách a bytových domech. Pokud má daný objekt vysoké tepelné ztráty, dá se jejich celkový výkon zvýšit propojením do kaskády. K tomuto řešení jsme přistoupili při instalaci tepelného čerpadla systému vzduch-voda NIBE F2300 v několika bytových domech v České republice i na Slovensku – v Dobrovici, Loučovicích, Turně nebo v Gelnici. Nový systém zde slouží k úspornému a ekologicky šetrnému vytápění a ohřevu vody,” vysvětluje Jiří Sedláček, ředitel prodeje NIBE Energy Systems CZ, divize skupiny NIBE, a dodává: „U všech realizací jsme nechali provést kontrolní měření, abychom měli spolehlivě zdokumentované srovnání výše nákladů při napojení na CZT a po změně zdroje vytápění za tepelné čerpadlo.”

Příklady využití tepelného čerpadla NIBE v bytových domech

U bytových domů v Loučovicích, Turně a Gelnici proběhla rekonstrukce spojená se zateplením a výměnou oken. Poté došlo k jejich odpojení od centrálního zásobování teplem (CZT) a k instalaci 3 až 4 tepelných čerpadel systému vzduch-voda NIBE F2300 dle velikosti a tepelných ztrát jednotlivých objektů. Instalační firma je propojila se stávajícím radiátorovým systémem a ohřívači vody, takže vznikla komplexní soustava pro vytápění a ohřev vody. Z provedených měření vyplývá, že minimální roční úspora nákladů po odpojení od CZT činí 245 000 Kč (Loučovice), může však dosáhnout až 500 000 Kč (Turňa nad Bodvou). „V Turně nad Bodvou jsme nechali provést měření rovněž u dalšího zatepleného bytového domu s instalovaným tepelným čerpadlem systému země-voda NIBE F1345, a to s velmi podobným výsledkem. Všeobecně se dá říci, že je využití tepelného čerpadla nejefektivnější u zateplených domů po rekonstrukci či přímo u energeticky úsporných novostaveb. Roční úsporu nákladů jsme sice zaznamenali také u dosud nezatepleného panelového domu v Dobrovicích, ta však činila pouze 44 000 Kč.”

Ke zkrácení doby návratnosti investice navíc může pomoci rovněž program Nová zelená úsporám, který se vztahuje nejen na rodinné, ale také bytové domy. Aktuálně je možné zažádat o dotaci na výstavbu nového bytového projektu nebo realizaci opatření, jež přispěje ke snížení energetické náročnosti u starší stavby.

 

BACK

Register newsletter

Get to know about Nordic Chamber, our press releases and all news, straight to your inbox.