Press

Mezinárodní koncern Lindab se v ČR letos a příští rok  chystá investovat 40 mil. Kč.

Švédský mezinárodní koncern Lindab International AB, který působí ve 32 zemích včetně České republiky, se chystá v nejbližší době investovat do automatizace výrobních procesů ve svém areálu v Praze-Ruzyni 1,47 mil. EUR (téměř 40 mil. Kč). Přední světový výrobce a prodejce vzduchotechniky a dalších stavebních komponent z tenkostěnné oceli, lehkých střešních krytin, fasádních a okapových systémů tak navazuje na loňské investice ve výši 745 000 EUR (přes 20 mil. Kč). Zatímco v roce 2015 je realizoval za podpory švédské mateřské firmy, ty nadcházející již zajistí samostatně český Lindab s. r. o., který při tom využije řadu tuzemských subdodavatelů. 

Koncern Lindab jede i v České republice na vlně růstu, kterou nastartovala jeho nová strategie přijatá pro roky 2015-2020. V ní je jedním z cílů stát se komplexním výrobcem a dodavatelem vzduchotechniky a řešení vnitřního klimatu a výrazně tak posílit svou pozici na tomto trhu. Tuzemským investicím Lindabu nahrává i celkově dobrá kondice české ekonomiky a pokračující chuť Čechů utrácet. 

Karel Kleinmond, jednatel společnosti Lindab s. r. o. v České republice, k plánovaným investicím uvedl: „Automatizaci a robotizaci výrobních procesů v našem výrobním areálu na Karlovarské v Praze 6 považujeme za nezbytný krok k tomu, abychom byli stále průkopníkem nových řešení, dokázali zvyšovat výrobní kapacity a reagovat tak na rostoucí poptávku. V souladu s naší korporátní vizí zároveň chceme dosahovat ještě větších úspor, které mají příznivý vliv na životní prostředí: díky automatizaci a robotizaci snížíme zmetkovitost na naprosté minimum a zredukujeme tak náklady na materiál.  Energetické úspory prohloubíme i díky tomu, že klesnou naše náklady na dopravu - budeme totiž méně dovážet ze Švédska a více využívat lokálních subdodavatelů. V neposlední řadě budou mít naše nové investice samozřejmě příznivý vliv na zaměstnance Lindabu: ti budou na výrobních linkách díky automatizaci vykonávat méně jednotvárných stále se opakujících činností, díky čemuž snížíme bezpečnostní rizika a zlepšíme i ergonomii na pracovišti.“ Radek Gebhart, vedoucí týmu pro automatizaci výrobních procesů Lindab s. r. o., dodává: „V rámci celého procesu automatizace chceme ještě více investovat do vzdělávání, aby to byli sami zaměstnanci Lindabu, kdo budou spoluvytvářet nové technologie a zlepšovat výrobní procesy. Naším cílem je stabilizovat silné jádro našich zaměstnanců a umožnit jim, aby jejich práce byla kreativnější a přinášela jim radost a uspokojení. Velmi proto vítáme, že nové investice budou znamenat redukci monotónních operací na výrobních linkách, což bude znamenat mimo jiné i snížení nebezpečí pracovních úrazů.“ 

Investiční náklady, které český Lindab v nejbližší době plánuje, budou co do výše investice téměř rovnoměrně rozděleny mezi tři projekty - všechny z oblasti vzduchotechniky. Jde o robotické linky, na nichž se vyrábějí T-kusy a lisovaná i segmentová kolena a jejich příslušenství. Díky nim se výrobní kapacity zvýší v průměru o 15 %. Všechny tři uvedené projekty hodlá Lindab realizovat postupně v horizontu zhruba 10 nadcházejících měsíců. Na ně navážou další investice. Celkové investiční náklady českého Lindabu do projektů automatizace v období let 2015 – 2020 dosáhnou ke 100 mil. Kč.

Koncern Lindab je jedním z největších světových designérů, výrobců a prodejců kovových profilů pro stavební účely – ocelových plechů, lehkých střešních krytin, okapových systémů a dalších montážních prvků z tenkostěnné švédské oceli, jakož i potrubních a vzduchotechnických systémů. Tím je schopen poskytovat komplexní systémová řešení pro široké spektrum stavebních požadavků. Po celém světě zaměstnává na 5000 lidí. 80 % jeho prodeje tvoří nebytová výstavba, zbytek činí bytová výstavba. V roce 2015 tvořil severský trh 44 %, střední a východní Evropa plus státy bývalého Sovětského svazu 19 %, západní Evropa 33 % a ostatní trhy 4 % celkového prodeje. V České republice působí Lindab s. r. o. od roku 1993 v oblasti Stavební komponenty a od roku 1996 také v oblasti Vzduchotechnika. V roce 2005 mateřská společnost Lindab AB koupila 100 % akcií Astron Buildings SA. Ta se v České republice stala třetí oblastí s názvem Building Systems. Všechny tři oblasti jsou nyní dceřinými společnostmi koncernu. V současné době Lindab v České republice zaměstnává na 800 lidí a pracovní příležitosti poskytuje nejen v Praze, ale také na jižní Moravě (výrobní závod Hustopeče u Brna a také pobočka v Brně). Česká republika je tak zemí, kde Lindab zaměstnává nejvíce lidí hned po mateřském Švédsku. V hlavním městě má Lindab s. r. o. svou tuzemskou centrálu, sklady a výrobní závod, který otevřel v areálu v Praze-Ruzyni v roce 2003 při příležitosti 10. výročí působení na českém trhu.

 

 

 

BACK

Register newsletter

Get to know about Nordic Chamber, our press releases and all news, straight to your inbox.