Press

ŠKODA nákladními vozidly Scania sleduje snížení emisí CO2

Společnost ŠKODA AUTO nasadila čtyři kamiony Scania poháněné zemním plynem ve svém hlavním výrobním závodě v Mladé Boleslavi. Tato čtyři vozidla využívá k přepravě zboží v areálu závodu, další vůz je určen pro dodavatelskou firmu. 

Společnost informovala, že bude využívat také nákladní soupravy o délce 25 metrů
v zájmu dalšího snížení emisí CO2. České úřady vybraným společnostem povolili provozovat delší kamiony na určitých trasách. „V rámci naší celospolečenské zodpovědnosti věnujeme už tradičně velkou pozornost vývoji ekologických logistických řešení,“ uvedl Michael Oeljeklaus, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast výroby a logistiky. „Kamiony spalující zemní plyn jsou dalším příspěvkem k trvalé udržitelnosti společnosti ŠKODA AUTO.“ 

Stojíme na začátku velkých změn v celém oboru dopravy,“ řekl Marián Černoch, obchodní ředitel společnosti Scania Czech Republic, která tato nákladní vozidla dodala. „Klasické fosilní palivo, nafta, bude pomalu nahrazována palivy s menším dopadem na životní prostředí a možnosti využití CNG a LNG jako paliva budoucnosti v různých aplikacích jsou velmi široké. Pevně věříme, že poptávka po těchto vozidlech bude na našem trhu stoupat. Scania Czech Republic je na to připravena již teď a nabízíme naším zákazníkům a partnerům, pro které není pojem ekologie
a udržitelná přeprava jen prázdná fráze, širokou škálu alternativních, ekologicky šetrných paliv a řešení. Mimo zde již zmíněných vozidel s motory na CNG a LNG, dokážeme již v tuto chvíli nabídnout zákazníkům i vozidla na bioplyn, bionaftu, HVO, Ethanol a také Hybridní vozidlo. Všechny vozidla na alternativní paliva jsou zároveň dostupná při úplném zachování základních principů a hodnot naší společnosti, jako jsou vysoká bezpečnost, kvalita a v neposlední řadě také modulárního systému skládání vozidel, díky němuž můžeme vyhovět a přizpůsobit vozidlo jakémukoliv přepravnímu úkolu zákazníka.
“ 

Po dvouměsíční zkušební fázi jsou nyní čtyři kamiony s pohonem na CNG
v každodenním provozu v areálu hlavního výrobního závodu v Mladé Boleslavi. Další ekologický kamion bude využívat dodavatelská firma na 120 kilometrů dlouhé trase Mladá Boleslav – Stráž nad Nisou. Delší nákladní soupravy budou použity
na vybraných trasách pro přepravu zboží dodavatelům a od dodavatelů. Tyto kamiony unesou náklady o 50 procent větší než je tomu u běžné přepravy. ŠKODA tak sníží počet jízd na 292 kilometrů dlouhé trase mezi Mladou Boleslaví a Rokycany z 53 na 35 týdně – ročně to představuje o 250 000 kilometrů méně a snížení emisí CO2 o zhruba 200 tun ročně. Dalším benefitem jsou nižší přepravní náklady.

 

 

BACK

Register newsletter

Get to know about Nordic Chamber, our press releases and all news, straight to your inbox.