Press

Výroční bilanční zpráva společnosti Scania

Výroční bilanční zpráva společnosti Scania za období od ledna do prosince 2016

Shrnutí celého roku 2015

  • Provozní výnosy s vyloučením položek ovlivňujících srovnatelnost vzrostly o 6 procent na 10 184 mil. (9 641) SEK, což představuje provozní marži ve výši 9,8 (10,2) procent
  • Provozní výnosy činily 6 384 mil. (9 641) SEK a byly negativně ovlivněny rezervou ve výši 3,8 miliardy SEK související s vyšetřováním Evropské komise pro hospodářskou soutěž
  • Čisté tržby vzrostly o 10 procent na rekordní úroveň 103 927 mil. SEK (94 897)
  • Cash flow činil 3 427 mil. (4 376) SEK v segmentu vozů a služeb 

Komentář Henrika Henrikssona, prezidenta a generálního ředitele společnosti Scania: 

Čisté tržby společnosti Scania vzrostly na rekordní úroveň téměř 104 miliard SEK. Celkové dodávky nákladních vozidel, autobusů a autokarů dosáhly dosud nejvyšší úrovně. Výnosy ze služeb představovaly rekordních téměř 22 miliard SEK, což představuje nárůst o 5 procent (7 procent v místní měně). Provozní výkonnost společnosti byla přesvědčivá. Vyšší počet prodaných vozů v Evropě a vyšší poptávka po službách pozitivně ovlivnily zisk, ale tento efekt byl částečně kompenzován negativním směnným kurzem, nižšími dodávkami do Latinské Ameriky (zejména do Brazílie) a také vysokými náklady spojenými s investicemi do nové generace nákladních vozů Scania. Pozice značky Scania na evropském trhu zůstává silná s tržním podílem 16,5 procenta. Potřeba výměny a ekonomická situace v Evropě mají i nadále příznivý vliv na poptávku po nákladních vozech. Počty objednávek v Latinské Americe zůstávají na nízké úrovni, a to zejména vzhledem k velmi nejisté situaci v Brazílii. V Eurasii mírně vzrostl počet objednávek a zdá se, že Rusko dosáhlo svého dna. Poptávka po autobusech a autokarech zůstává v Evropě na vysoké úrovni. V segmentu motorů je poptávka po průmyslových a lodních motorech dobrá, zatímco segment výroby energie je slabý. Úspěch nové generace nákladních vozů Scania byl okamžitý. Nákladní vozidla překonala konkurenci ve všech novinářských testech, kterých se zúčastnila. Téměř všechny aspekty byly přesvědčivé – pohonné jednotky, výkon, komfort, brzdný výkon, viditelnost a řízení. V kombinaci se servisními prohlídkami Scania s flexibilními intervaly se naše nová přizpůsobená služba s kontinuálním sledováním provozních údajů připojených vozidel podílela na zdokonalení možností zisku zákazníků. Když se každé nákladní vozidlo udržuje přesně podle servisních plánů, zákazník získá maximální provozuschopnost vozidla.

Finanční přehled

Pro snazší srovnání přepočteno na EUR s denním kurzem SEK 9,5672 = 1,00 EUR.
Pokud není uvedeno jinak, všechna srovnání se vztahují k příslušnému období předchozího roku.

Tato interní zpráva neprošla revizí auditorů společnosti. Tato zpráva je zveřejněna také na stránce www.scania.com.

 

BACK

Register newsletter

Get to know about Nordic Chamber, our press releases and all news, straight to your inbox.